شماره مطلب : 2509
زمان انتشار : 96/3/22 - 13:26 2017/6/12
لازم می دانم به عرض همه آنهایی که به چوب خشک بیچاره متلک گفتند، یادآور شوم که شک نکنید اگر رقابتی سالم و بدون این تخلفات برگزار شده بود و بنده چوب خشک هم کاندیدا بودم، قطعا روحانی از من شکست می خورد تا چه برسد به کاندیداهای توانمندی که در برابرش بودند.

پاسخ چوب خشک به منتقدانش

لازم می دانم به عرض همه آنهایی که به چوب خشک بیچاره متلک گفتند، یادآور شوم که شک نکنید اگر رقابتی سالم و بدون این تخلفات برگزار شده بود و بنده چوب خشک هم کاندیدا بودم، قطعا روحانی از من شکست می خورد تا چه برسد به کاندیداهای توانمندی که در برابرش بودند.
 
 29 شهریور سال قبل بود که حمید رسایی، بدون آن که اطلاع داشته باشم، بنده را در قالب مثال به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در برابر رئیس جمهور مستقر (حسن روحانی) معرفی کرد. 
 
نمی خواهم اعلام نارضایتی کنم چرا که ذکر نام من در قالب مثال با توجه به عملکرد ضعبف دولت یازدهم و شخص آقای روحانی، امری بدیهی و طبیعی بود. البته اگر از خودم سئوال می کردند، شخصا میل و رغبتی به رقابت با روحانی حتی در قالب مثال نداشتم دلیل آن هم روشن است، چون رئیس دولت یازدهم و تیم همراه او را خوب می شناختم.
 
انتخابات برگزار شد و با دست و پایی که شیخ حسن روحانی در مناظره ها و تجمعات می زد و با کلیپ هایی که تیم عملیات روانی وی برای تخریب رقیب و ترساندن مردم از آنها ساخته بود، تردید نکردم که شیخ حسن برای پیروزی هر کاری خواهد کرد.
 
در طول چند هفته گذشته و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات،‌ برخی از اهالی رسانه به بنده متلک هایی گفتند که آنها را هم به دل نگرفتم، اما حالا که شورای محترم نگهبان موضوع انتخابات و تخلفات آن را بررسی کرده و محورهای مهم تخلفات صورت گرفته را به شرح زیر تعیین کرده :
 
 ۱. کمبود تعرفه
۲. تاخیر در شروع رأی‌گیری
۳. اخلال در روند رای‌گیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه احراز هویت
۴. عدم صدور کارت نماینده نامزدها
۵. عدم رعایت بی طرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها
۶. تعطیلی زود هنگام شعب
۷. تبلیغ به نفع نامزدها
۸. استفاده از امکانات دولتی
۹. جانبداری و دخالت برخی مقامات در امر انتخابات
۱۰. تطمیع، تهدید، خرید و فروش آراء  
۱۱. مخدوش بودن تعرفه‌ها در برخی صندوق‌ها (بدون مهر بودن تعرفه‌ها، عدم درج مشخصات رای دهنده و یا فقدان اثر انگشت و...)
۱۲. ممانعت از حضور نماینده نامزدها در شعب.
 
لازم می دانم به عرض همه آنهایی که به چوب خشک بیچاره متلک گفتند، یادآور شوم که شک نکنید اگر رقابتی سالم و بدون این تخلفات برگزار شده بود و بنده چوب خشک هم کاندیدا بودم، قطعا روحانی از من شکست می خورد تا چه برسد به کاندیداهای توانمندی که در برابرش بودند. 
 
بنابر این، آقایان به پیروزی ای که با این کیفیت و این مقدمات به دست آمده ننازید!
 
امید داریم قوه قضائیه هم در اسرع وقت به وظیفه خود نسبت به بررسی تخلفات و مجازات متخلفین عمل کند.

اضافه کردن دیدگاه جدید