شماره مطلب : 2515
زمان انتشار : 96/3/22 - 15:17 2017/6/12
 28 سال قبل | رسایی در مراسم تدفین امام راحل در بهشت زهرا

امام خامنه ای: «سخت‏ترین کار این است که دربارۀ فقدان امام عزیز و جان ملت سخن بگوییم. حقیقتاً همۀ ما یتیم شدیم.» ۶۸/۳/۱۸

28 سال قبل

28 سال قبل | رسایی در مراسم تدفین امام راحل در بهشت زهرا امام خامنه ای: «سخت‏ترین کار این است که دربارۀ فقدان امام عزیز و جان ملت سخن بگوییم. حقیقتاً همۀ ما یتیم شدیم.» ۶۸/۳/۱۸

اضافه کردن دیدگاه جدید