شماره مطلب : 2519
زمان انتشار : 96/3/22 - 15:43 2017/6/12
کاسبان لیست

افشاگری روزنامه آفتاب یزد درباره باج گیری ۲ میلیاردی کرباسچی از کاندیداهای لیست امید!

بیچاره مردم ساده دلی که به این جماعت اعتماد می کنند!

#علی_برکت_الله

کاسبان لیست افشاگری روزنامه آفتاب یزد درباره باج گیری ۲ میلیاردی کرباسچی از کاندیداهای لیست امید! بیچاره مردم ساده دلی که به این جماعت اعتماد می کنند!

اضافه کردن دیدگاه جدید