شماره مطلب : 2523
زمان انتشار : 96/3/23 - 06:19 2017/6/13

چرا تعبیر ترقه بازی؟

بدیهی است که برنامه ریزان اصلی این حادثه به دنبال القای ناامنی و از هم گسستگی در جامعه هستند و مطابق قواعد عملیات روانی، ایشان باید از تعبیری استفاده می کرد که منجر به بزرگنماییو صریبدار شدن حادثه نشود.
از روزی که رهبر معظم انقلاب برای حادثه تروریستی تهران، تعبیر ترقه بازی را بکار برده اند، برخی در شبکه های مجازی از روی خناسی و عده ای دیگر هم از روی ناآگاهی، تلاش کرده اند تا این تعبیر را نادرست جلوه بدهند.
 
در این برخی هم سئوال می کنند که چرا رهبر انقلاب برای حادثه پلاسکو و موارد مشابه آن پیام تسلیت صادر کرده اند اما برای حادثه تروریستی تهران که تاکنون 17 شهید داشته، پیامی صادر نکرده اند و حتی تعبیر تخفیف کننده ای (ترقه بازی) برای آن بکار برده اند؟!
 
پاسخ روشن است: قطعا رهبر انقلاب نیز مانند همه آحاد جامعه، نسبت به تلفات این حادثه تروریستی، متاثرند اما بدیهی است که هرگونه رفتار زبانی و عملی ایشان می تواند بازتاب منفاوتی در پی داشته باشد. 
 
بدیهی است که برنامه ریزان اصلی این حادثه به دنبال القای ناامنی و از هم گسستگی در جامعه هستند و مطابق قواعد عملیات روانی، ایشان باید از تعبیری استفاده می کرد که منجر به بزرگنمایی و صریبدار شدن حادثه نشود. 
 
همانطور که امام (ره) در مواجه با اولین حمله هوایی صدام به تهران از تعبیر پرتاب سنگ از جانب یک دیوانه یاد کرد و همانطور که حضرت زینب (س) در برابر  نظام سلطه یزید، اظهار عجز نکرد و فرمود: ما رایت الا جمیلا.
 
بنابر این باید تفاوت قائل شد بین نحوه مواجه مسئولان عالی با تلفات بلایای طبیعی یا حوادثی متل انچه در یک معدن یا ساختمان پاسکو رخ می دهد با آنچه در یک عملیات سیاسی با هدف ایجاد آشفتگی در کشور رخ می دهد.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید