شماره مطلب : 2526
زمان انتشار : 96/3/23 - 06:20 2017/6/13
تنها چند ساعت پس از راه اندازی صفحه دوم اینستاگرام رسایی، با فراخوان هواداران روحانی، دومین صفحه رسایی هم در اینستاگرام مسدود شد!

صفحه اول حمید رسایی 180 هزار دنبال کننده داشت.

رفتار داعشی مدعیان اعتدال

تنها چند ساعت پس از راه اندازی صفحه دوم اینستاگرام رسایی، با فراخوان هواداران روحانی، دومین صفحه رسایی هم در اینستاگرام مسدود شد! صفحه اول حمید رسایی 180 هزار دنبال کننده داشت.

اضافه کردن دیدگاه جدید