شماره مطلب : 2531
زمان انتشار : 96/3/23 - 06:25 2017/6/13
کانال هواداران روحانی از رسایی انتقاد کرده که چرا نوشته "رهبری"

اون وقت تکلیف روحانی که تو روز روشن مواضعی درتقابل با رهبر انقلاب میگیره چیه؟

همه رو برق میگیره، ما را چراغ نفتی!

کانال هواداران روحانی از رسایی انتقاد کرده که چرا نوشته "رهبری" اون وقت تکلیف روحانی که تو روز روشن مواضعی درتقابل با رهبر انقلاب میگیره چیه؟

اضافه کردن دیدگاه جدید