شماره مطلب : 2539
زمان انتشار : 96/3/24 - 11:54 2017/6/14
بازنشر فایل صوتی 5 سالگی علی مطهری، بیش از همه می تواند تلنگری برای علی مطهری 50 ساله باشد، اگر در این چند نکته تامل کند:

صدای علی مطهری 5 ساله زنگ خطری برای مطهری 50 ساله!

بازنشر فایل صوتی 5 سالگی علی مطهری، بیش از همه می تواند تلنگری برای علی مطهری 50 ساله باشد، اگر در این چند نکته تامل کند:
در روزهای گذشته همکار سابق ما (علی مطهری) در شبکه های مجازی صدای 5 سالگی خود را منتشر کرد و نوشت:
 
"صدای من در سن پنج سال و چهار ماهگی در حال خواندن شعار قیام 15 خرداد 42 ( پدر شهیدم که خود در آن قیام بازداشت و زندانی شد، در جمع خانواده از من می خواهد که این شعار را بخوانم و صدای مرا ضبط می کند)
متن این قطعه صوتی به این شرح است: 
استاد مطهری: حالا علی آقا،
علی مطهری: خمینی رو بخونم؟
استاد مطهری: آره اون از همه بهتره، بلند!
علی مطهری: خمینی! خمینی! تو فرزند حسینی
بمیرد، بمیرد دشمن جبار تو
خمینی بت شکن، خدا نگهدار تو، ملت طرفدار تو"
 
بازنشر فایل صوتی 5 سالگی علی مطهری، بیش از همه می تواند تلنگری برای علی مطهری 50 ساله باشد، اگر در این چند نکته تامل کند:
 
1. آیا مسیری که علی مطهری در سالهای اخیر می پیماید، همان مسیر امام خمینی (ره) است که پدر شهید از کودکی به دنبال آموزش آن به علی مطهری بوده؟
 
2. آیا دشمن جبار خمینی (ره) دشمن علی مطهری هم هست یا نه؟ آیا این دشمن جبار مشغول تعریف و تمجید از علی مطهری است یا به دشمنی با او سرگرم است؟
 
3. علی مطهری که در 5 سالگی از پدر شهیدش آموخته تا شعار مرگ بر دشمن خمینی را سر بدهد، چرا در 50 سالگی در کنار کسی ایستاده که آرزویش برچیده شدن شعار مرگ است، حتی شعار مرگ برای دشمنان خمینی؟!
 
4. خمینی که تغییر نکرده، دشمن خمینی هم تغییر نکرده، میماند مطهری و دوستش که آرزوی برچیدن شعار مرگ را دارند، که متاسفانه تغییر یافته اند.

اضافه کردن دیدگاه جدید