شماره مطلب : 2548
زمان انتشار : 96/3/30 - 12:38 2017/6/20
موشکهای سپاه که مقر داعش در دیرالزور را زد، پاسخ به چند چیز بود:
1. پاسخ به عملیات داعش درتهران
2. پاسخ به تحریم موشکی
3. پاسخ به ادعای دشمن شادکن روحانی درمناظره

پاسخ موشکهای سپاه

موشکهای سپاه که مقر داعش در دیرالزور را زد، پاسخ به چند چیز بود: 1. پاسخ به عملیات داعش درتهران 2. پاسخ به تحریم موشکی 3. پاسخ به ادعای دشمن شادکن روحانی درمناظره

ویدیوها


1. videoplayback.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید