شماره مطلب : 2554
زمان انتشار : 96/6/27 - 09:18 2017/9/18
بر اساس واقعیتای موجود و حرفایی که همین تیم مذاکره خودشون زده بود، در نقد برجام، سند 2030، خوی اشرافی مسئولان، حمایت از فساد اطرفیان و زمین خواری در نمازی که محل اگاهی دهی به مردمه، شعر خوندم!

#زنده_باد_مخالف_من!

بر اساس واقعیتای موجود و حرفایی که همین تیم مذاکره خودشون زده بود، در نقد برجام، سند 2030، خوی اشرافی مسئولان، حمایت از فساد اطرفیان و زمین خواری در نمازی که محل اگاهی دهی به مردمه، شعر خوندم!
 اینا که نشونی اعلیحضرت خودمونه!
 
بخش اول - ساواکیا یک جوون دانشجو را دستگیر کرده بودن و شکنجه می دادن؛ شعبون بی مخ از راه رسید و پرسید: مگه این جوون چیکار کرده که اینطور شکنجه ش میدین؟
 
ساواکیه گفت: از خودش بپرس.
 
جوون گفت: آقا شعبون! من فقط علیه دزدا و آدم کشا و وطن فروشا و مال مردم خورا و نوکرای بیگانه شعار دادم.
 
شعبون بی مخ به ساواکیا گفت: بزنیدش! فلان فلان شده به اعلیحضرت خودمون فحش داده!
 
بخش دوم - اشعاری خونده شده و جماعتی غوغای رسانه ای ساختن که به منتخب مردم توهین شده.
 
می پرسیم: مگر چی خوندی؟
 
میگه: بر اساس واقعیتای موجود و حرفایی که همین تیم مذاکره خودشون زده بود، در نقد برجام، سند 2030، خوی اشرافی مسئولان، حمایت از فساد اطرفیان و زمین خواری در نمازی که محل اگاهی دهی به مردمه، شعر خوندم!
 
با تعجب می خوام بپرسم که کجای اینا توهین به رییس جنهوره که یهو فریاد شعبان بی مخ  در ذهنم رژه می ره: بزنیدش! فلان فلان شده به اعلیحضرت خودمون توهین کرده!
 
#زنده_باد_مخالف_من!

اضافه کردن دیدگاه جدید