شماره مطلب : 2558
زمان انتشار : 96/6/27 - 09:49 2017/9/18
همیشه و در طول تاریخ، روشنفکران خائن پیاده نظام های جریان سلطه بوده اند.

روشنفکران خائن پیاده

همیشه و در طول تاریخ، روشنفکران خائن پیاده نظام های جریان سلطه بوده اند.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید