شماره مطلب : 2561
زمان انتشار : 96/6/27 - 09:52 2017/9/18
امان از فرنگ برگشته ها

شریعتی راست میگفت، زیر تمام قراردادهای استعماری را یک دکتر یا مهندس از فرنگ برگشته امضا کرده
#برجام
#توتال
#انگلیس

شریعتی راست میگفت

امان از فرنگ برگشته ها شریعتی راست میگفت، زیر تمام قراردادهای استعماری را یک دکتر یا مهندس از فرنگ برگشته امضا کرده #برجام #توتال #انگلیس

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید