شماره مطلب : 2567
زمان انتشار : 96/6/27 - 10:03 2017/9/18
عباس عبدی تصویر رسایی با تتلو را به سخره گرفته است.
تتلو می گوید از بدعملی گذشته پشیمان است.
این هزار بار شرف دارد به امثال عبدی که به باری روزن جاسوس آمریکایی گفتند از مبارزه پشیمانیم.

آقای عبدی این عکس شرف دارد بر عکس شما با ...

عباس عبدی تصویر رسایی با تتلو را به سخره گرفته است. تتلو می گوید از بدعملی گذشته پشیمان است. این هزار بار شرف دارد به امثال عبدی که به باری روزن جاسوس آمریکایی گفتند از مبارزه پشیمانیم.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید