شماره مطلب : 2570
زمان انتشار : 96/6/27 - 11:53 2017/9/18

آقای ظزیف هنوز زخمهای قبلی التیام نیافته ...

ظریف: ما آماده ایم با هرکس درباره کم کردن توان نظامی مذاکره کنیم هنوز درد زخمهای باقی مانده ازمذاکره اولتان را التیام نداده اید، بفکر خدمتی دیگر هستید؟!

ویدیوها


1. video_2017-09-18_12-39-48.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید