شماره مطلب : 2575
زمان انتشار : 96/6/28 - 09:06 2017/9/19

پیش از این هم نوشنم تا زمانی که در برابر "مکانیزم ماشه" غربی ها که با کوچکترین اقدام ما تحریم ها را رسما برمی گرداند، "مکانیزم ماله" استفاده می شود، فشار و تحریم بیشتر را شاهد خواهیم بود.

ظریف به صراحت از نقض روح و متن برجام سخن می گوید!

پیش از این هم نوشنم تا زمانی که در برابر "مکانیزم ماشه" غربی ها که با کوچکترین اقدام ما تحریم ها را رسما برمی گرداند، "مکانیزم ماله" استفاده می شود، فشار و تحریم بیشتر را شاهد خواهیم بود.
اگر با وضع تحریم های جدید منتظر اقدام متقابل به مثل مناسبی هستید، اشتباه می کنید. شاید بگویید که وقتی حسن روحانی هم بالاخره به زبان آمده که متن و روح برجام نقض شده، وقتی ظریف هم به صراحت از نقض روح و متن برجام سخن می گوید، وقتی علی لاریجانی در برابر دوربین از اقدامات متقابل حرف می زند، چرا نباید خوشبین باشیم، خواهم گفت که مگر آخرین رجزخوانی این آقایان یادتان نیست؟
 
یادتان رفته وقتی ترامپ قانون تحریم ها (isa) را برای 10 سال دیگر تمدید کرد، هیأت نظارت بر حسن اجرای برجام که اصلی ترین افراد آن، خود مسببان تحمیل این خسارت محض به کشور بوده اند، در ابتدا چه رجزخوانی ای کردند اما در نهایت این کوه، موش زائید و نقض برجام توسط آمریکا را با اقداماتی که انجام آنها قبل از این هم مجاز و در چارچوب برجام بوده، پاسخ دادند! در حقیقت همان موقع حسن روحانی به آمریکایی ها این سیگنال را ارسال کرد که اگر شما برجام را نقض کنید، ما بیشتر به آن پایبند می مانیم!
 
تصمیم این هیات «پیگیری حقوقی اقدام خصمانه آمریکا در تمدید تحریم ها» و «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای و مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی آن» همانطور که رسما از طرف آمریکایی ها ناقض برجام دانسته نشده، در حقیقت در برابر نقض برجام، چراغ سبزی به آنها بود تا بعد از این، باز هم ما را تحریم و برجام را نقض کنند، چون می دانند که دولت روحانی و تیم نظارت کننده بر حسن اجرای برجام و مجلسی که ناظر عملکرد این دولت است، باز هم رفتار آنها را توجیه خواهند کرد. 
 
آخرین نمونه این ماله کشی، موضعگیری امروز آقای عراقچی است: مطمئن باشید هرگونه اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها با واکنش قطعی ایران مواجه خواهد شد. این تحریم‌ها تحریم جدیدی نیست بلکه جمع بندی تحریم‌های گذشته‌ای بوده که ماهیت هسته‌ای‌ نداشته است!
 
پیش از این هم نوشنم تا زمانی که در برابر "مکانیزم ماشه" غربی ها که با کوچکترین اقدام ما تحریم ها را رسما برمی گرداند، "مکانیزم ماله" استفاده می شود، فشار و تحریم بیشتر را شاهد خواهیم بود. 
 

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید