شماره مطلب : 2591
زمان انتشار : 96/6/28 - 09:26 2017/9/19
ریتوییت کردن یک توییت / استقبال رسایی از کمپینی که مخالفنش در توییتر راه اندازی کرده اند. پیش از این نیز چنین کمپینی در تلگرام راه اندازی شده بود.

رسایی را به سوریه اعزام کنید

ریتوییت کردن یک توییت / استقبال رسایی از کمپینی که مخالفنش در توییتر راه اندازی کرده اند. پیش از این نیز چنین کمپینی در تلگرام راه اندازی شده بود.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید