شماره مطلب : 2596
زمان انتشار : 96/6/28 - 09:31 2017/9/19
انتقاد توییتری رسایی از ساخت تندیس شهردار سابق تهران/ چرا برخی ازرسانه های اصولگرا که به ساخت تندیس ظریف و روحانی اعتراض داشتند، در برابر ساخت تندیس قالیباف ساکتند!

انتقاد توییتری رسایی از تندیس شهردار!

انتقاد توییتری رسایی از ساخت تندیس شهردار سابق تهران/ چرا برخی ازرسانه های اصولگرا که به ساخت تندیس ظریف و روحانی اعتراض داشتند، در برابر ساخت تندیس قالیباف ساکتند!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید