شماره مطلب : 2602
زمان انتشار : 96/6/28 - 08:38 2017/9/19
آقای روحانی این منت را بر سر مدیران نجومی بگیر، خواص شکم سیر جریانات سیاسی و وزرای ثروتمند خودتان بگذارید، نه بر سر کارمندهایی که در حال مقایسه حقوق خود با مدیران نظام هستند!

آقای روحانی بر سر کارمندان دولت منت نگذارید

آقای روحانی این منت را بر سر مدیران نجومی بگیر، خواص شکم سیر جریانات سیاسی و وزرای ثروتمند خودتان بگذارید، نه بر سر کارمندهایی که در حال مقایسه حقوق خود با مدیران نظام هستند!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید