شماره مطلب : 2620
زمان انتشار : 96/7/4 - 11:58 2017/9/26
برخی از بودن لاریجانی در کنار خاتمی تعجب کرده اند! تعجب ندارد، لاریجانی در اوج فتنه و کودتای سال ۸۸ حاضر به صف بندی در برابر این جماعت نشد، چرا حالا این کار را بکند؟

ساکت فتنه کنار سران فتنه، عجیب نیست

برخی از بودن لاریجانی در کنار خاتمی تعجب کرده اند! تعجب ندارد، لاریجانی در اوج فتنه و کودتای سال ۸۸ حاضر به صف بندی در برابر این جماعت نشد، چرا حالا این کار را بکند؟

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید