شماره مطلب : 2623
زمان انتشار : 96/7/4 - 12:11 2017/9/26
در دولت احمدی نژاد، وقتی در زمان سخنرانی رییس جمهور وقت، این صندلیها خالی می شد، اشکال را از سخنان او می دانستند، حالا اشکال از کجاست؟ آنها با اصل ما مشکل دارند، فهم این سخت است!

آقای روحانی! حالا اشکال از کجاست؟

در دولت احمدی نژاد، وقتی در زمان سخنرانی رییس جمهور وقت، این صندلیها خالی می شد، اشکال را از سخنان او می دانستند، حالا اشکال از کجاست؟ آنها با اصل ما مشکل دارند، فهم این سخت است!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید