شماره مطلب : 2625
زمان انتشار : 96/7/10 - 09:34 2017/10/2
حججی یعنی
جهادی همچون علی اکبر
اسارتی همچون زینب
شهادتی همچون حسین

صفحه توییتر رسایی
 twitter.com/hamidrasaee?s=09

کانال حمید رسایی
T.me/joinchat/AmsG1Dv1KamMZ7bYxNTzJA

حججی یعنی ...

حججی یعنی جهادی همچون علی اکبر اسارتی همچون زینب شهادتی همچون حسین صفحه توییتر رسایی twitter.com/hamidrasaee?s=09 کانال حمید رسایی T.me/joinchat/AmsG1Dv1KamMZ7bYxNTzJA

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید