شماره مطلب : 2626
زمان انتشار : 96/7/10 - 09:36 2017/10/2
وقتی فرمانده کل قوا کمر خم میکند تا تابوت سربازش را ببوسد!
حججی! تو چه کردی که فرمانده کل قوا همانگونه بر تابوتت ادای احترام کرد که پیش از این بر تابوت امیر لشکرش، شهید صیاد شیرازی کرده بود؟!

احترام فرمانده کل قوا

وقتی فرمانده کل قوا کمر خم میکند تا تابوت سربازش را ببوسد! حججی! تو چه کردی که فرمانده کل قوا همانگونه بر تابوتت ادای احترام کرد که پیش از این بر تابوت امیر لشکرش، شهید صیاد شیرازی کرده بود؟!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید