شماره مطلب : 2630
زمان انتشار : 96/7/10 - 09:42 2017/10/2
هروقت هم دستهات بسته بود، هم به صورتت سیلی زده بودند، هم بی یاور شده بودی وهم لبهات از تشنگی خشک بود و شرمنده بچه ها هم بودی، فقط بگو یا زینب...

#امان_از_دل_زینب

هروقت هم دستهات بسته بود، هم به صورتت سیلی زده بودند، هم بی یاور شده بودی وهم لبهات از تشنگی خشک بود و شرمنده بچه ها هم بودی، فقط بگو یا زینب...

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید