شماره مطلب : 2635
زمان انتشار : 96/7/15 - 12:07 2017/10/7
تسلیت رسایی به خانواده مرحوم احمدی نژاد/ 
رسایی: سلامت اقتصادی و پیروی از ولایت فقیه از ویژگی های بارز داوود احمدی نژاد بود.

تسلیت رسایی به خانواده مرحوم احمدی نژاد

تسلیت رسایی به خانواده مرحوم احمدی نژاد/ رسایی: سلامت اقتصادی و پیروی از ولایت فقیه از ویژگی های بارز داوود احمدی نژاد بود.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید