شماره مطلب : 2643
زمان انتشار : 96/7/19 - 12:31 2017/10/11
اگر در دوره قبل در تیم مذاکره کننده جاسوس پیدا می شد کسانی که امروز  برجام را مانند گوساله سامری می پرستند تاکنون غوغا به پا میکردند اما امروز می بینیم در مقابل اتفاق به این مهمی چیزی نمی گویند.
حمید رسایی در جمع اصحاب رسانه گرگان

نماینده حرف بزن در مجلس کم داریم/ از نتایج برجام، نفوذ تیم های جاسوسی در مدیریت کشور است

اگر در دوره قبل در تیم مذاکره کننده جاسوس پیدا می شد کسانی که امروز برجام را مانند گوساله سامری می پرستند تاکنون غوغا به پا میکردند اما امروز می بینیم در مقابل اتفاق به این مهمی چیزی نمی گویند.

با بزک می خواهند برجام را سرپا نگه دارند

متاسفانه با وجودیکه که همه به شکست برجام پی بردند اما سعی دارند آن را بزک کنند و هنوز نمی خواهند این واقعیت تلخ را بپذیرند.

برجام در تمام مسائل سیاسی و حقوقی دچار مشکل است  چرا که یک متن پر از ابهام است  از اینرو طرف آمریکایی هر طور که بخواهد آن را تفسیر می کند و کسی هم حق اعتراض ندارد.

سیاست ماشه ای در برجام

در این سیاست اگر طرف مقابل هم برجام را نقض کند و ما اعتراض کنیم باز هم کشور ما محکوم می شود چرا که اساسا حق اعتراضی برای آن در نظر نگرفته شده است.

همه شاهدیم با وجودیکه در چندین مورد رییس جمهو،ر رییس مجلس و وزیر امورخارجه  صراحتا اعلام کردند که نقض برجام صورت گرفته است  و اعلام کردند که برخوردد قاطع می شود اما در عمل نتوانستند کاری انجام دهند که البته طبق همان سیاست ماشه عملا نمی توانند کاری کنند.

مشاور مذاکرات هسته ای  دو شغله از آب در آمد!!

آیا این واقعیت کمی است کسی که مهمترین وظیفه آن دادن مشورت برای چگونگی رفع تحریمهای کشور بوده  جاسوس  از آب در آمده  و به حبس محکوم شده است ؟!

 برخی از جریانها با استناد به محکومیت ۵ساله حبس برای دری اصفهانی می خواهند این طور القاء کنند که لابد جاسوسی جدی انجام نشده است در حالی که این گونه نیست.

نقص قانون سنگینی جرم را کم نمی کند!

طبق ماده۵۰۰ تا۵۰۲ قانون اساسی برای جاسوس حکم حبس در نظر گرفته شده است که البته باید مجلس این قانونها را اصلاح کند چرا که محکومیتهای چنین ضعیف قدرت بازدارندگی را بوجود نخواهد آورد.

اگر یک چنین اتفاقی در دوره قبل می افتاد کسانی که امروز  برجام را مانند گوساله سامری می پرستند تاکنون غوغا به پا میکردند اما امروز می بینیم در مقابل اتفاق به این مهمی چیزی نمی گویند.

برخی گمان می کنند که چون رهبری تیم مذاکره کننده را انقلابی و امین دانستند پس نباید هیچ انتقادی به آنها کرد در حالی که این استباط غلطی است.

دغدغه های رهبری در برجام عمل نشد

 مقام معظم رهبری بارها فرمودند باید در مذاکرات دقت شود و متن برجام را مبهم خواندند و در مجلس نیز با عجله تصویب شد که این را اشتباه دانستند اما مسئولین امر به این تذکرات بی توجهی کردند.

ترامپ با چاقوی برجام سر می برد!

 مطمئن باشید ترامپ هیچ وقت از برجام خارج نمی شود  و  اتفاقا با همین برجام سر ما را خواهد برید چرا که  هر تحریم و محدودیتی  بخواهد در قبال کشور ما پیاده کند از این متن پر از ابهام می تواند بدون آنکه بتوانیم اعتراضی کنیم.

متاسفانه در مجلس نوعی دیکتاتوری پارلمانی حاکم شده است و نمایندگان طیفهای گوناگون تحت رهبری لاریجانی قرار دارند.

مجلس در یک نفر استحاله شد

حتی بسیاری از طیفهای اصلاح طلبان هم  به رییس فراکسیون امید این انتقاد را دارند که چرا تحرک و فعالیت خاصی از این فراکسیون دیده نمی شود و نمایندگان به نوعی دچار رخوت و سستی شده اند.

این انتقاد جدی به نمایندگان اصولگرا وارد است که چرا ساکتند! چرا این فضای سنگینی که بر مجلس حاکم است را نمی شکنند ! چرا حرف نمی زنند و دچار روزمره گی و کارهای روتین شده اند!

 بسیاری از نمایندگان شهرستانها به دلیل مسائل منطقه ای سعی نمی کنند وارد مباحث انتقادی شوند و همواره در دوره های قبل نیز نمایندگان تهرانی سعی می کردند مسائل اساسی را بیان کنند اما در این دوره شاهدیم نمایندگان تهرانی اکثرا چون سابقه  قبلی نمایندگی ندارند هنوز نتوانستند به رسالت خود عمل کنند.

نماینده بی زبان و بی تریبون فایده ندارد

 زبان و تریبون دو ابزار مهم نماینده است و اگر نتواند از آن به درستی استفاده کند چه فایده ای دارد! و نمایندگان بدانند این بی تحرکی آنان به ضرر جامعه خواهد بود.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید