شماره مطلب : 2644
زمان انتشار : 96/7/19 - 11:33 2017/10/11
چه دستی در پشت صحنه مسدود کردن صفحات منتقدین دولت، فعال است؟!
چه کسانی از این محدودیت سود میبرند؟!

منتقدین دولت

چه دستی در پشت صحنه مسدود کردن صفحات منتقدین دولت، فعال است؟! چه کسانی از این محدودیت سود میبرند؟!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید