شماره مطلب : 2646
زمان انتشار : 96/7/25 - 17:13 2017/10/17
جاسوسان متعددی که تا الان از درون دولت روحانی دستگیر شده اند، حکایت از سرمایه گذاری وسیع سرویسهای خارجی و استعداد نفوذ در اطرافیان دولت دارد.

باز هم جاسوس داریم

جاسوسان متعددی که تا الان از درون دولت روحانی دستگیر شده اند، حکایت از سرمایه گذاری وسیع سرویسهای خارجی و استعداد نفوذ در اطرافیان دولت دارد.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید