شماره مطلب : 2649
زمان انتشار : 96/7/25 - 17:17 2017/10/17
برخلاف تصور عموم، مطابق قوانین ایران، حکم جاسوسی برای بیگانگان اعدام نیست! با این قانون و با این دولتمردان دلباخته غرب، دری اصفهانی کمترین عنصر نفوذ یافته در مراکز حساس است.

کمترین عنصر نفوذ یافته

برخلاف تصور عموم، مطابق قوانین ایران، حکم جاسوسی برای بیگانگان اعدام نیست! با این قانون و با این دولتمردان دلباخته غرب، دری اصفهانی کمترین عنصر نفوذ یافته در مراکز حساس است.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید