شماره مطلب : 2659
زمان انتشار : 96/7/25 - 17:37 2017/10/17
همانها که روزی برجام را پیروزی بدون جنگ و امضای کری را تضمین معرفی میکردند، امروز می خواهند ما را با وحدت ی که بر سر نیزه کرده اند، فریب بدهند!

دشمنان اصلی در لشکر خودی هستند

همانها که روزی برجام را پیروزی بدون جنگ و امضای کری را تضمین معرفی میکردند، امروز می خواهند ما را با وحدت ی که بر سر نیزه کرده اند، فریب بدهند!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید