شماره مطلب : 2660
زمان انتشار : 96/7/25 - 17:40 2017/10/17
 روى سنگ قبر سربازان آمريكايى کشته شده در خلیج فارس نام این منطقه دریایی، خلیج فارس حک شده، در حالى كه ترامپ، رييس جمهور بی سواد آمریکا آن را خليج ع.ر.ب.ی خطاب كرد!

خلیج فارس روی سنگ قبر سربازان آمریکایی

روى سنگ قبر سربازان آمريكايى کشته شده در خلیج فارس نام این منطقه دریایی، خلیج فارس حک شده، در حالى كه ترامپ، رييس جمهور بی سواد آمریکا آن را خليج ع.ر.ب.ی خطاب كرد!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید