شماره مطلب : 2661
زمان انتشار : 96/7/25 - 16:58 2017/10/17
دیشب بعداز یاوه گویی ترامپ، بادیدن مصاحبه عجولانه روحانی بیاد این سکانس از سریال امام علی افتادم. اشعث پشیمان، ادعای جبران نسبت به نافرمانی از علی(ع) می کرد! ببینید مالک چه پاسخ میدهد.

مصاحبه عجولانه روحانی و فیلم امام علی

دیشب بعداز یاوه گویی ترامپ، بادیدن مصاحبه عجولانه روحانی بیاد این سکانس از سریال امام علی افتادم. اشعث پشیمان، ادعای جبران نسبت به نافرمانی از علی(ع) می کرد! ببینید مالک چه پاسخ میدهد.

ویدیوها


1. video_2017-10-17_15-57-29.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید