شماره مطلب : 2666
زمان انتشار : 96/7/27 - 09:48 2017/10/19
 دیدن این قطعه از تاریخ را از دست ندهید!

وقتی از تاریخ عبرت نگیرید، ۱۴۰۰ سال بعد، باز هم عمروعاص زمانه، با حیله انگشترش، #خسارت_محض را به علی تحمیل می کند!
از صفین تا برجام (3)

وقتی از تاریخ عبرت نگیرید

دیدن این قطعه از تاریخ را از دست ندهید! وقتی از تاریخ عبرت نگیرید، ۱۴۰۰ سال بعد، باز هم عمروعاص زمانه، با حیله انگشترش، #خسارت_محض را به علی تحمیل می کند!

ویدیوها


1. video_2017-10-17_15-56-55.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید