شماره مطلب : 2668
زمان انتشار : 96/7/29 - 10:12 2017/10/21
:) مهریه چی باشه؟
:)) هرچی تهران بگوید!

آفتاب یزد فکر میکنه تعیین مهریه رو تیتر کرده!
احمقها نمیفهمند که سیاست اروپا در حرف، "هرچه تهران بگوید" است ولی در عمل به "هرچه یانکی ها بخواهند" عمل میشود

هر چی تهران بگوید

:) مهریه چی باشه؟ :)) هرچی تهران بگوید! آفتاب یزد فکر میکنه تعیین مهریه رو تیتر کرده! احمقها نمیفهمند که سیاست اروپا در حرف، "هرچه تهران بگوید" است ولی در عمل به "هرچه یانکی ها بخواهند" عمل میشود

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید