شماره مطلب : 2673
زمان انتشار : 96/7/29 - 10:22 2017/10/21
مداخله ارتش شاه در ظفار برای حفظ تاج وتخت سلطان قابوس؛ سلطنت طلبان، BBC و VOA ورسانه های مزدوری که امروز مدافعان حرم را تخریب میکنند، این تیترها را از یاد برده اند!

مدافعان سلطان قابوس

مداخله ارتش شاه در ظفار برای حفظ تاج وتخت سلطان قابوس؛ سلطنت طلبان، BBC و VOA ورسانه های مزدوری که امروز مدافعان حرم را تخریب میکنند، این تیترها را از یاد برده اند!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید