شماره مطلب : 2676
زمان انتشار : 96/7/29 - 09:24 2017/10/21
سخنگوی دولت: من از مخالفین دولت تقاضا میکنم، مدام نگویید منابع مالی دولت کم است! این دشمن را جری میکند، چرا به دشمن گرا میدهید؟!

چه کسانی به دشمن گرا دادند، منتقدان یا مسئولان دولتی؟!

چه کسی به دشمن گرا می دهد، منتقدان یا مسئولان دولتی؟!

سخنگوی دولت: من از مخالفین دولت تقاضا میکنم، مدام نگویید منابع مالی دولت کم است! این دشمن را جری میکند، چرا به دشمن گرا میدهید؟! چه کسانی به دشمن گرا دادند، منتقدان یا مسئولان دولتی؟!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید