شماره مطلب : 2677
زمان انتشار : 96/8/6 - 11:50 2017/10/28
رهبری که میدانست تحریمها می ماند چرا اجازه مذاکره و توافق را داد؟

اگر رهبری به روحانی اجازه‌ مذاکره نمی داد، امروز روحانی چه می‌گفت؟

پاسخ رسایی به یک سئوال

رهبری که میدانست تحریمها می ماند چرا اجازه مذاکره و توافق را داد؟ اگر رهبری به روحانی اجازه‌ مذاکره نمی داد، امروز روحانی چه می‌گفت؟

ویدیوها


1. 6be31a86a3a60517577a1047bc311272 Out 81993543-1.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید