شماره مطلب : 2679
زمان انتشار : 96/8/6 - 11:18 2017/10/28
جای روحانی بودم این دو مسئول متملّق را بخاطر این کارشان عزل میکردم. البته وقتی دستان دولت برای افتتاح پروژه ها خالی باشد، انتظاری بیش از این نمی توان داشت!
رونمایی از پلاک خانه پدری روحانی

اگر جای روحانی بودم، این دو مسئول را عزل می کردم

جای روحانی بودم این دو مسئول متملّق را بخاطر این کارشان عزل میکردم. البته وقتی دستان دولت برای افتتاح پروژه ها خالی باشد، انتظاری بیش از این نمی توان داشت!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید