شماره مطلب : 2681
زمان انتشار : 96/8/6 - 11:18 2017/10/28
اصحاب لشکر یزید چه ویژگی هایی داشته اند که ما نباید داشته باشیم؟
سخنرانی حمید رسایی / دانشگاه گرگان (صوت)

شمرشناسی (چه ویژگی هایی ما را یزیدی می کند)

اصحاب لشکر یزید چه ویژگی هایی داشته اند که ما نباید داشته باشیم؟

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید