شماره مطلب : 2684
زمان انتشار : 96/8/13 - 09:57 2017/11/4
همه این صفات ناپسند را شما به کسانی گفتید که در طول چهار سال قبل تلاش کردند تا به شما بفهمانند که اعتماد به آمریکا دیوانگی است!

آقای روحانی! چه کسی دیوانه بود؟

همه این صفات ناپسند را شما به کسانی گفتید که در طول چهار سال قبل تلاش کردند تا به شما بفهمانند که اعتماد به آمریکا دیوانگی است!
 
امروز در صحن علنی مجلس آقای روحانی جملات جالبی به زبان آورده اند. وی گفته است: «آمریکایی ها به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام می‌دهند که با ما مذاکره کن، این کشورها مگر دیوانه شده‌اند که با شما مذاکره کنند. شما علناً مذاکره دیروز را زیرپا می‌گذارید، شما مذاکره امضا شده‌ای که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده، به آن بی‌اعتنا هستید، بعد کشورها بیایند با شما مذاکره کنند؟»
 
بله مگر با تجربه ای که آقای روحانی به دست آورده، این کشورها دیوانه اند که با آمریکا مذاکره کنند. اما آقای روحانی مگر یادتان رفته که در طول چهار سال گذشته، علاوه بر رهبر معظم انقلاب، بسیاری از چهره ها و شخصیت های دلسوز نظام به شما یادآور شدند که مذاکره ما با آمریکا خسارت محض است، یادتان رفته منتقدان این شیوه از مذاکره آقای ظریف و دوستانش با آمریکا همین سخنان شما را یادآور شدند، اما شما چه پاسخی به آنها دادید؟! یادتان رفته وقتی:
 
۱. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: کم‎سوادها
۲. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: قانون شکن ها
۳. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: بی‎دین ها
۴. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: چقدر حسودید
۵. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: افراطی ها
۶. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: کاسبان تحریم 
۷. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: بی‎شناسنامه ها
۸. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: جیب‎برها
۹. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: دنیا ندیده اید
۱۰. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: مستضعف فکراید
۱۱. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: بیکارها
۱۲. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: متوهم ها
۱۳. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: دین نشناس ها
۱۴. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: خطای دید دارید
۱۵. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: بزدل ها
۱۶. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: سروصدا نکنید
۱۷. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: تخریبگرها
۱۸. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: زندگی تان در تفرقه است
۱۹ . گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: بروید به جهنم
۲۰. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: منتقدان فاسد
۲۱. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: عقب مانده ها
۲۲. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: مخلوقات ترسو
۲۳. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: چرا می لرزید
۲۴. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: تازه به دوران رسیده ها
۲۵. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: چرا هراسانید
۲۶. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: آدم های عصر حجری
۲۷. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: هوچی بازها
۲۸. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: تازه انقلابی شده اید
۲۹. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شماگفتید: کودک شده اید
۳۰. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: از خلقت خدا ایراد می گیرید
۳۱. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: شما عادت دارید از دیوار بالا بروید
۳۲. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: ناراحتید تحریم ها لغو شده
۳۳. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: چطور می خواهید صورتتان را بشورید
۳۴. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: آب و صابون بیاریم صورتتان را بشورید
۳۵. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: چشمانتان زا درمان کنید
۳۶. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: بی فرهنگ های دروغگو
۳۷. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: بی عقل ها
۳۸. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: منقلی ها
۳۹. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: از شکم سیری حرف نزنید
۴۰. گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید: هووهای برجام
 
همه این صفات ناپسند را شما به کسانی گفتید که در طول چهار سال قبل تلاش کردند تا به شما بفهمانند که اعتماد به آمریکا دیوانگی است!  

اضافه کردن دیدگاه جدید