شماره مطلب : 2686
زمان انتشار : 96/8/13 - 10:04 2017/11/4
برخورد تحقیرآمیز لیونل مسی با بدل ایرانی‌اش (رضا پرستش) همان رفتاری است که آمریکا و اروپا بادولت فعلی ما میکنند.

تحقیر، عاقبت همه کسانی است که می خواهند "بدل" غرب باشند نه خودشان!

نحقیر، عاقبت رفتار بدلی

برخورد تحقیرآمیز لیونل مسی با بدل ایرانی‌اش (رضا پرستش) همان رفتاری است که آمریکا و اروپا بادولت فعلی ما میکنند. تحقیر، عاقبت همه کسانی است که می خواهند "بدل" غرب باشند نه خودشان!

ویدیوها


1. d00bd4f0d218473dbf39beccd33efac0.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید