شماره مطلب : 2688
زمان انتشار : 96/8/13 - 10:06 2017/11/4
به متنی که رسایی در روز تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام روی دست گرفت دقت کنید: رسایی ۵ دلیل برای مخالفت با برجام ذکر کرده بود که تا الان همه آنها محقق شده...

پیش بینی ای که محقق شد

به متنی که رسایی در روز تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام روی دست گرفت دقت کنید: رسایی ۵ دلیل برای مخالفت با برجام ذکر کرده بود که تا الان همه آنها محقق شده...

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید