شماره مطلب : 2691
زمان انتشار : 96/8/13 - 10:16 2017/11/4
آقای روحانی! حالا که اعتراف کردی مذاکره با آمریکا دیوانگی است، چه جور آب و صابون بیاریم روتون رو بشوری! ناراحتی تحریمها برداشته شده! کاسب تحریم ناراحتی که مذاکره باکدخدا رو دیوانگی میدونی.
حتما صوت سخنرانی آقای روحانی را گوش کنید

اعتراف روحانی

آقای روحانی! حالا که اعتراف کردی مذاکره با آمریکا دیوانگی است، چه جور آب و صابون بیاریم روتون رو بشوری! ناراحتی تحریمها برداشته شده! کاسب تحریم ناراحتی که مذاکره باکدخدا رو دیوانگی میدونی. حتما صوت سخنرانی آقای روحانی را گوش کنید

ویدیوها


1. video_2017-11-04_10-04-52.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید