شماره مطلب : 2692
زمان انتشار : 96/8/13 - 10:19 2017/11/4
مدیرعامل شدن پسر آقای حجازی در ۱۹سالگی در موسسه دانشگاه علوم پزشکی همانقدر چندش آور است که سهم برداشتن دختر صفدرحسینی از سفره انقلاب

هر دو چندش آور است

مدیرعامل شدن پسر آقای حجازی در ۱۹سالگی در موسسه دانشگاه علوم پزشکی همانقدر چندش آور است که سهم برداشتن دختر صفدرحسینی از سفره انقلاب

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید