شماره مطلب : 2693
زمان انتشار : 96/8/13 - 10:19 2017/11/4
مذاکره با آمریکا دیوانگی است، ولی ما به خاطر همین کار، مدال افتخار دادیم!

راستی دُز دیوانگی کدام کار بیشتر است! مذاکره با آمریکا یا مدال دادن به خاطر همین مذاکره؟

مدال افتخار به خاطر دیوانگی!

مذاکره با آمریکا دیوانگی است، ولی ما به خاطر همین کار، مدال افتخار دادیم! راستی دُز دیوانگی کدام کار بیشتر است! مذاکره با آمریکا یا مدال دادن به خاطر همین مذاکره؟

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید