شماره مطلب : 2697
زمان انتشار : 96/9/5 - 11:26 2017/11/26

رییس مجلس و رییس جمهور سئوال ۲۰۰ نماینده در باره مشکلات موسسات مالی و اعتباری را در حصر کرده اند و اجازه طرح نمیدهند!

پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه

رییس مجلس و رییس جمهور سئوال ۲۰۰ نماینده در باره مشکلات موسسات مالی و اعتباری را در حصر کرده اند و اجازه طرح نمیدهند!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید