شماره مطلب : 2706
زمان انتشار : 96/9/5 - 13:38 2017/11/26
با دیدن این فیلم به این نتیجه می رسیم که یا روحانی می داند و این چنین خلاف واقع می گوید، یا نمی داند، بلکه مدیریت می شود و به گزارش ها اطمینان می کند. در هر دو حال، وای بر این کشور...

وای بر این کشور

با دیدن این فیلم به این نتیجه می رسیم که یا روحانی می داند و این چنین خلاف واقع می گوید، یا نمی داند، بلکه مدیریت می شود و به گزارش ها اطمینان می کند. در هر دو حال، وای بر این کشور...

ویدیوها


1. video_2017-11-26_12-21-27.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید