شماره مطلب : 2710
زمان انتشار : 96/9/5 - 14:21 2017/11/26
اگر تا به حال حسن روحانی را نشناخته اید،
اگر همچنان درباره شخصیت این فرد، تردید دارید، کافی است این چند دقیقه را ببینید...

به قول خودش: اصلا آدم با شخصیت ...

روحانی را بشناسید؟

اگر تا به حال حسن روحانی را نشناخته اید، اگر همچنان درباره شخصیت این فرد، تردید دارید، کافی است این چند دقیقه را ببینید... به قول خودش: اصلا آدم با شخصیت ...

ویدیوها


1. video_2017-11-26_12-41-50.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید