شماره مطلب : 2737
زمان انتشار : 96/9/5 - 16:21 2017/11/26
۱۳ آبان مناظره حمید رسایی و علی شکوهی

نسبت جریانات سیاسی و دولتها با سیاست خارجی در طراز امام خمینی(ره)

مناظره حمید رسایی وعلی شکوهی در دانشگاه ارومیه با موضوع نسبت جریانات سیاسی و دولتها با سیاست خارجی در طراز امام خمینی(ره) ۱۳ آبان، آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید