شماره مطلب : 2738
زمان انتشار : 96/9/7 - 06:50 2017/11/28
(دستان خالی) نتیجه وعده‌های برجام روحانی

نسخه با کیفیت : yon.ir/QB2mB
رسایی در همدان مطرح کرد

نتیجه وعده‌های برجام روحانی

(دستان خالی) نتیجه وعده‌های برجام روحانی نسخه با کیفیت : yon.ir/QB2mB

ویدیوها


1. rasaee.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید