شماره مطلب : 2750
زمان انتشار : 96/9/7 - 10:25 2017/11/28
صحنه‌هایی از مسابقات کشتی سربازان اسراییل با کودکان فلسطینی و هفتاد سال تمام دنیا از کنار تشک فریاد زد: فلسطین! ⁧ باید ببازی. تمام دنیا غیر از ایران.
واقعیت های دنیای امروز

باید ببازی

صحنه‌هایی از مسابقات کشتی سربازان اسراییل با کودکان فلسطینی و هفتاد سال تمام دنیا از کنار تشک فریاد زد: فلسطین! ⁧ باید ببازی. تمام دنیا غیر از ایران.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید