شماره مطلب : 2762
زمان انتشار : 96/9/14 - 11:07 2017/12/5
کواکبیان گفته قیافه احمدی نژاد به آزادی نمیخوره! من به احمدی نژاد این روزها انتقاد دارم ولی وقتی میبینم میخواهند این قیافه ها را سمبل آزادی، تحمل مخالف و ادب کنند، نمیتوانم ساکت بمانم!

این قیافه ها به آزادی بیان می خورد؟!

کواکبیان گفته قیافه احمدی نژاد به آزادی نمیخوره! من به احمدی نژاد این روزها انتقاد دارم ولی وقتی میبینم میخواهند این قیافه ها را سمبل آزادی، تحمل مخالف و ادب کنند، نمیتوانم ساکت بمانم!

آلبوم تصاویر

ویدیوها


1. video_2017-12-05_10-41-01.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید